bb2014_978pxw.jpg
1393231715257.JPG

Silvija Butković , turizam i marketing at Državna ergela Đakovo i Lipik

http://www.ergela-djakovo.hr

Bilateral Meetings

  • 28.01.2014 Friday (01:20 pm - 04:40 pm)

fax: + 385 / 31 / 822 - 530
tel: + 385 / 31 / 813 - 286 – centrala
e-mail: lipicanac@ergela-djakovo.hr

kontakt i rezervacije za tur.agencije:

Silvija Butković,
viši stručni referent za turizam i marketing

e-mail: sbutkovic@dedl.hr

gsm: 099/215 23 78

Country: Croatia

Organization Type: Public Organisation

Phone: 00385/31/822535

Email: sbutkovic@dedl.hr

City: Đakovo 31400,Augusta Šenoe 45, Đakovo Google map

Areas of Activities

Tour operators